Listado de colaboradores de la revista

LISTADO DE COLABORADORES DE LA REVISTA   “CALA MURTA” del nº 1 al 27

Aguiló S.I., Ramón

Albertí Cerdà, Francesca

Albis Vives, Jordi

Alcina Rosselló, Mn. Llorenç

Alcover Lladó, Manuela

Alcover Maspons, Joan

Alcover Morey, Francina Aina Maria

Andreu C.R., Francesc

Antonell Reig, Jaume

 

Ballester Alexandre

Bauçà Bauçà, Mn. Joan

Bauçà Otxogavia, Mn. Manuel

Bauçà Pizà, Josep

Bennassar Vidal, Felip

Berengueras Marco, Andreu

Bonet Rigo, Blai

Bonnin Aguiló Francesc

Bosch Juan, Maria del Carme

Bota Totxo, Miquel

Bover Pujol, Jaume

 

Cañellas Carbonell, Catalina

Capó Santjoan, Mn. Josep

Cardó Santjoan, Mn. Carles

Casasayas, Josep Maria

Castell Cases, Joan

Cerdà Grau, Miquel

Cerdà Juan, Damià

Cerdà March, Maria Rafela

Cerdà Martín, Mateu

Cerdà Rull, Joan

Cerdà Vives, Josep

Cifre Bennàsser, Aina Maria

Cifre Cerdà, Mn. Martí

Cifre Cifre, Mn. Ramón

Cifre Forteza, Bernat

Cittadini Podesta, Tito (Entrevista retrospectiva)

Cladera Cifre, Andreu

Colom Ferrà, Guillem

Colom Mateu TOR, Miquel

Coll Tomás Mn., Baltasar

Costa i Llobera, Mn. Miquel (Transcripció documental)

Covas Quer, Rafel

Crowe Anne

 

Dolç Dolç, Miquel (Transcripció documental)

 

Encinas Sànchez, José Antonio

Ensenyat Pujol, Gabriel

Ensenyat Seguí, Xesca

Far Pons, Joana (Entrevista)

Femenies, Francesc

Fernàndez Segade de Pourtau, Marisé

Ferrer Flórez, Miquel

Ferrer Rotger, Josep Fèlix

Ferrer Rotger, Miquel (Entrevista)

Ferrer Torrens, Pere Pau (Entrevista)

Font Lliteres, Mn. Joan

Font Obrador, Bartomeu

 

Garau Horrach S.I., Miquel

Gracía Riaza, Enrique

Gayà Sitjar, Miquel

Gelabert Miró Magdalena

Gimènez Adrover R.P., Alberta (Transcripció documental)

Ginard Bauçá TOR, Rafel (Transcripció documental)

Gómez Restrepo, Antonio (Transcripció documental)

Grau Casas L.K., Josep

Grimalt, Josep Antoni

 

Homar Ordinas, Teresa

 

Janer Manila, Gabriel

Juliá Rosello, Mn. Bernat

 

López Illana, Francesc

Llabrés Martorell  Mn., Pere Joan

Lladó Rotger, Francesc

Lladó Rotger, Mn. Ramon

Llompart Moragues C.R., Gabriel

 

Mansell, Richard

March Cerdà Martí Xavier

March Vives, Martí

Marquet Pascual Antoni

Martí Canyelles, Bernat

Martorell, Jaume

Mas Vives, Joan

Massot Muntaner, OSB, Josep

Mateu M.SS.CC., Bartomeu

Medina Casasnovas, Jaume

Mercant, Mn. Antoni

Mestre CR, Bernat

Miralles Joan (Entrevista)

Mir, Gregori

 

Moll Marquès, Aina

Moll Marquès Joan

Monroig, Mn. Miquel

Monserrat Noguera, Mn. Gaspar

Morey Carbonell, Mn. Baltasar

Morey Fiol, Mn. Bru

Muntaner Cerdà, Josep

 

Nadal, Ramon (Entrevista)

 

Obrador Socies M.SS.CC., Josep

Olivares, Mª Helenita

Oliver d’Aubocàsser, Jaume

Oliver Monserrat CR, Antoni

Oliver Tolrà, M. dels S.

Orpí Ferrer, Mn. Pere

 

Parets Serra, Mn. Joan

Payeras Comes, Bartomeu

Perelló Femenias, Mª Antònia

Perelló Paradelo, Rafel

Pérez Alcina, Mn. Gabriel

Pérez Martínez, Llorenç

Pérez de Rada Guasp (Entrevista)

Picó i Campamar, Ramon (Transcripció documental)

Picó Serra de la Riera, Concepció (Transcripció documental)

Pinya Homs Roman

Plomer Martorell, Antònia

Pons Bonet, Miquel

Pons Fullana, Andreu

Pons Jaume Margalida

Pons Pons, Damià

Pujol Beltran, Antoni

 

Rabassa Ensenyatg, Ramon

Ramis d’Ayreflor, Victorià

Ramis Caubet, Damià

Ramis Miquel, Mn. Gabriel

Ramon Pérez de Rada, Mª Francesca (Entrevista)

Rene, Madeleine

Rosselló Bover, Pere

Rosselló Company, Marta

Rosselló Vaquer, Ramon

Rotger Villalonga, Bartomeu

Rotger Villalonga CR, Bernat (Transcripció documental)

 

Sabater Serra, Gaspar

Salas Vives, Pere

Saltor Soler, Octavi

Salvà Ripoll Mª Antònia (Transcripció documental)

Salvat Bonet, Maria

Sampol Fullana, Gabriel de la S.T.

Sánchez León Mª Lluïsa

Sastre Llull, Mn. Llorenç

Sard Pujades, Joan

Seguí Bennasar, Antoni

Seguí Trobat M.SS.CC., Gabriel

Segura Salado, Josep

Serra de Gayeta i d’Asprer, Francesc

Socias Company, Rafel

Sureda Blanes, Josep (Transcripció documental)