II Premi de Poesia Costa i Llobera per a poetes inèdits Imprimir a/e

En el local de la Fundació, al carrer Miquel Costa i Llobera núm. 16 de Pollença a les 20:00 hores de dia 21 de maig de 2010, estant reunit el jurat del II Premi Miquel Costa i Llobera per a Poetes Inèdits, convocat per la Fundació Rotger-Villalonga, i integrat pels següents membres: els escriptors Sr. Joan Perelló, Sr. Ponç Pons, Sr Gabriel de la S.T. Sampol, Sr Antoni Santandreu i Sr.Antoni Xumet; i actuant com a secretària amb veu però sense vot la Sra. Antònia Plomer;

després de les deliberacions pertinents, acorda per majoria atorgar el premi a l’obra L’obaga de les nits de l’autor Enric Umbert Rexach, presentat sota el lema “Boscos”.

 
< Anterior   Següent >