LLIÇÓ MAGISTRAL 156È ANIVERSARI NAIXEMENT COSTA I LLOBERA Imprimir a/e

Amb algun retard en relació a la data del 10 de Març, la Fundació Rotger-Villalonga celebrà el 17 d’aquest mes, la commemoració anyal del naixement del Poeta Costa i Llobera (Pollença 10-III-1854), on la difusió de la seva vida i obra és l’objectiu primordial d’aquesta entitat. Seguint el format de les 17 edicions anteriors de l’esmentada celebració, i en la Seu de les Acadèmies, va tenir lloc una lliçó magistral, que aquest any fou a càrrec del Dr. Pere Rosselló Bover, professor de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears (UIB), sobre el tema: “El Pare Ginard, franciscà, admirador de Costa i Llobera”.

El conferenciant donar detalls de la vida i obra del P. Ginard relatius al Poeta i la seva amistat personal amb D. Ignasi Rotger Villalonga, el gran mecenes, creador de la Fundació dels seus cognoms. El Parlament del Sr. Rosselló Bover fou seguit amb molta cura per l’auditori que omplia l’antic temple de les Reparadores. A continuació, i tal com estava programat, un concert polifònic a càrrec del “Studium Vocale” del Cor de Pollença, baix la direcció del seu titular el Mestre Martí Sàez, amb obres de Martorell i de Vivaldi.

            

            L'orador, el Sr. Pere Rosselló i Bover, i el President de la Fundació Rotger-Villalonga

 
< Anterior   Següent >