Presentació Institucional Imprimir a/e

                                                P9210283a.jpg - 67.57 KB

                                                 Ignasi Rotger Villalonga

La FUNDACIÓ ROTGER VILLALONGA va ser creada per D. Ignasi Rotger Villalonga l’any 1979. És una Fundació legalment constituïda, inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les lles Balears, adscrita al Protectorat de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear. La seu social està situada a la finca de Cala Murta – Formentor – Municipi de Pollença – Mallorca – Illes Balears. També té un local social a la Vila de Pollença.